Regulátor dynama RM-7V/N

Oprava polovodičového regulátoru dynama.

Zapalování Jawa 50
Popis zapalování Pionýru Jawa 50, včetně vinutí pólů.

Regulátor dynama RM7V-N (RM-7V/N, RMV7V-N)

Dostal se mi do rukou poškozený polovodičový regulátor dynama 6V/45W pro motocykly Jawa, ČZ a další. Jedná se o náhradu jednocívkových a dvoucívkových relé Magneton, které byly na dynamech použité.

 

Schéma zapojení regulátoru v motocyklu a popis vývodů je na obrázcích.


 

K poškození došlo vlivem špatného zapojení v motocyklu a to připojením vodiče od kladného pólu akumulátoru na svorku M (správně má být připojena na svorku 51/B).

Rozhodl jsem se regulátor opravit, pokud to bude možné. Po odstranění zalévací hmoty (i s pomocí horkovzdušné pistole) jsem se dostal k desce plošného spoje, kde byl ihned vidět poškozený spoj, vedoucí od svorky M k tranzistoru BDX33C. Samotný tranzistor BDX33C byl také vadný.

Vyměnil jsem tranzistor BDX33C, přilepil a opravil poškozený spoj a reguátor opět funguje.

Pozor: Tranzistor BDX33C a diodu MBR1035 je nutné odizolovat od chladiče slídovými podložkami. Pod šroubky je také izolační podložka a průchodka. Původně byla pod těmito součátkami teplovodivá izolační pasta.

 

 

Obkreslil jsem schéma zapojení regulátoru z desky:

Ze schématu je jasné, proč k poškození došlo. Připojením vodiče od kladného pólu akumulátoru na svorku M a po nastartování motocyklu došlo k otevření tranzistoru BDX33C, který zkratoval akumulátor na kostru. Zkratový proud potom provedl své.

Princip funkce regulátoru:

  • po nastartování motocyklu začne dynamo dodávat proud do svorky 61/D,
  • napětí je malé, dioda MBR1035 je zavřená a do akumulátoru (a dalších spotřebičů motocyklu) připojeného ke svorce 51/B neteče žádný proud,
  • přes odpor 1k je otevřený tranzistor BDX33C, budícím vinutím BV tedy protéká budící proud dynama,
  • se zvyšujícími se otáčkami roste napětí dynama na svorce 61/D a když překročí o cca 0,3V napětí na akumulátoru, otevře se dioda MBR1035 a do elektroinstalace motocyklu začne téci proud, který dobíjí akumulátor a napájí další spotřebiče,
  • pokud napětí na svorce 61/D překročí cca 7,6÷7,7V, otevře se zenerova dioda 5V1, sepne tranzistor BC846B, který uzavře BDX33C, přestane téci proud do budícího vinutí BV a tím napětí dynama poklesne - a takto se vše neustále velmi rychle opakuje,
  • na svorce 51/B je udržováno napětí cca 7,3V.

Ze zapojení je patrné, že regulátor neobsahuje žádné omezení proudu do akumulátoru, které staré cívkové regulátory obsahovaly. Pozor tedy na zkraty na straně akumulátoru (pokud není připojený).

 

Další informace na webu výrobce: https://www.elkomp.cz/polovodicovy-regulator-pro-alternatory-a-dynama-rm-7v/n/

Dílenská příručka pro jednocívkové relé PAL: http://www.jawamania.info/technika/detail.aspx?techid=161

Regulátor dynama RM-7V/N

Oprava polovodičového regulátoru dynama.

Zapalování Jawa 50
Popis zapalování Pionýru Jawa 50, včetně vinutí pólů.