Regulátor dynama RM-7V/N

Oprava polovodičového regulátoru dynama.

Zapalování Jawa 50
Popis zapalování Pionýru Jawa 50, včetně vinutí pólů.

Tyristorové zapalování - teorie

Tyristorové zapalování se používá v motocyklech, mopedech, zahradních traktorech, motorových pilách a v dalších strojích po dlouhá desetiletí.

V zahraničí se označuje jako CDI (Capacitive/Capacitor Discharge Ignition) a jak už název napovídá, princip je postaven na "zapalování na základě vybíjení kondenzátoru".

 

Popis funkce tyristorového zapalování

Blokové schéma tyristorového zapalování je na obrázku (viz. [1] v Odkazech):

CDI

Jednotlivé části:

  • HV supply - zdoj vysokého napětí cca 100-400 V
  • Capacitor - kondenzátor, cca 0,47 - 2 uF
  • Switch - spínač, většinou tyristor
  • Sensor - snímač, určuje zapálení jiskry v závislosti na poloze motoru
  • Conditioning - obvod spínající tyristor, filtrující signál ze snímače, případně řídící předstih motoru v závislosti na otáčkách
  • Ignition coil - zapalovací cívka, vytváří vysoké napětí pro zapalovací svíčku
  • Spark plug - zapalovací svíčka

 

V odkazovaném dokumentu jsou popsány 2 topologie tyristorového zapalování. Zde si popíšeme první z nich:

CDI

Ve chvíli, kdy je nutné zapálit jiskru na svíčce (což určuje snímač), obvod řízení tyristoru vpustí proud Ig do řídící elektrody tyristoru SCR a tento proud tyristor sepne (zapálí). Sepnutím tyristoru SCR se začne kondenzátor C vybíjet do primárního vinutí PR zapalovací cívky.

Mezi kondenzátorem C a primárním vinutím PR zapalovací cívky začne téct střídaný proud IPR, jehož kladné půlvlny Ith se uzavřou přes tyristor SCR a záporné půlvlny Id přes diodu D. Průběhy proudu jsou na následujícím obrázku:

CDI

Proud IPR postupně zaniká ztrátami v obvodu. Společně s ním zanikne i jiskra na svíčce.

Regulátor dynama RM-7V/N

Oprava polovodičového regulátoru dynama.

Zapalování Jawa 50
Popis zapalování Pionýru Jawa 50, včetně vinutí pólů.